בסיס חוקי
דחוף !! בחירות !!


מספרים זה כוח!

אנחנו מפעילים לחץ על חברי כנסת בשביל שישמרו על הזכויות שלנו בארץ, ככל שיותר

אנשים יצטרפו אלינו, נוכל להשפיע על יותר חברי כנסת.

*כל חלקי הטופס נדרשים
אזרח ישראלי

מי אנחנו?

אנשים רבים בישראל ובקהילה הבינלאומית אינם מודﬠים להיקף הבסיס החוקי והמשפטי של ישראל ולמשקל של זכויות אלו ﬠבור ישראל. קבוצה של פﬠילים ותיקים בישראל, הנחושים לשנות מצב זה התאחדו יחד וכﬠת פוﬠלים כווﬠדה לקידום הבסיס החוקי של ישראל.

הווﬠדה מבקשת מכל חברי הכנסת:

ללמוד את הנושאים הנוגﬠים לבסיס החוקי של ישראל.

לפרסם ולהביא לידיﬠת הציבור נושאים הקשורים לבסיס החוקי של ישראל, בהקשרים שונים: להזכיר זאת במאמרים שהם כותבים, בראיונות שהם נותנים, בנאומים ובדיונים ציבוריים.

לקדם את הקמפיין בﬠמודי הפייסבוק ובאתרי האינטרנט שלהם באמצﬠות פרסום הקישור לﬠמוד הפייסבוק ואתר האינטרנט שלנו וקריאה לאנשים ללחוץ "אהבתי" ﬠל ﬠמוד הפייסבוק.

לתמוך דרך השתתפות או סיוﬠ בתכנון באירוﬠים מרכזיים בכנסת המיוﬠדים לקדם את סוגיות הבסיס החוקי של ישראל.

להﬠביר בדחיפות מסרים להכרתם !תמיכתם בחשיבות של התבטאויות אודות הבסיס החוקי של ישראל לדרגים הבכירים ביותר של ממשלת ישראל וליידﬠ גורמי מנהיגות בינלאומיים לגבי התמיכה בבסיס החוקי של ישראל בתוך הכנסת.

הווﬠדה זמינה ומוכנה לקדם תהליך זה ולספק חומרים ואת נקודות המרכזיות. היבטים כה חיוניים להﬠברת המסר בנושא הבסיס החוקי של ישראל.

לשאלות וסיוﬠ, במיוחד לגבי ﬠזרה בהﬠברת המסר הזה דרך אמצﬠי תקשורת מסורתיים ו/או מדיה חברתיתִִ לחצו כאן ﬠל מנת ליצור איתנו קשר.

היועצים שלנו

ד"ר הראל ארנון

ד"ר הראל ארנון

השלים לימודי דוקטורט בבית הספר למשפטים באונברסיטת הארווארד שם גם היה עמית קרן פולברייט. בשנת 2008 ראה אור בארה"ב ספרו

A Theory of Direct Legislation

 העסוק בחקיקה באמצעות משאלי עם. בשנת 2013 ראה אור בישראל הספר דיני מקרקעין .והמשפט הבינלאומי ביהודה ושומרון

(בהוצאת בורסי, יחד עם חגי ויניצקי).

השגריר אלן בייקר

השגריר אלן בייקר

מנהל המכון לדיפלומטיה ציבורית במרכז ציבור ומדינה (ICA), שירת בתפקיד היועץ המשפטי וסמנכ"ל משרד החוץ, כיהן כשגריר ישראל בקנדה ומייצג את ישראל בוועידות בינ"ל ובמו"ם בתחומי המשפט הבינלאומי.

עו"ד קארן סטאל-דון - MA

עו"ד קארן סטאל-דון - MA

לימודי המזרח התיכון (הערבית) אונברסיטת מישיגן;  LLB, האונברסיטה העברית בירושלים תואר שני  במשפטים, קורדוזו.  

ביוני, 2007, ייצגה סטאל-דון את קמפיין "בסיס חוקי" בוועידת משפטית בינלאומית בארמון השלום בהאג הולנד. הוועידה הייתה תחה הכותרת "לקראת פרדיגמת החוק הבינלאומי החדש לסכסוך הישראלי-פלסטיני". המאמר שלה היה על "תקפותה המשפטית של החלטה 181."